Menu


 Najpopularniejsze

Dla młodzieży sezon letni autokar
kategoria kolonia/obóz młodzieżowy Zobacz
Porticcio-Ruppione, Francja/Korsyka; kategoria *** Zobacz
Blanes/Costa Brava, Hiszpania Zobacz

Kraje i regiony
Chorwacja Zobacz
Egipt Zobacz
Polska Zobacz
Tunezja Zobacz
Włochy Zobacz

 Polecamy strony
 Opis Kraju - Rumunia

Najpopularniejsze wyszukiwania
1.7.12%Chorwacja Zobacz »
2.3.42%Egipt Zobacz »
3.3.39%Polska Zobacz »
4.3.14%Tunezja Zobacz »
5.2.21%Włochy Zobacz »

  Lista regionów
»  Rumunia  «


Lato Zobacz opis zimowy » 

Około 33% powierzchni kraju zajmują Karpaty Wschodnie i Południowe. Ciągną się one przez środek kraju łukiem od północy ku zachodowi na długości blisko 800 km. Wewnątrz łuku rozległa Wyżyna Siedmiogrodzka, zwana także Transylwańską, zajmująca środkową i północno-zachodnią część kraju. Od zachodu ograniczona jest Górami Bihorskimi. W północno-wschodniej części Rumunii znajduje się Wyżyna Mołdawska, natomiast na południu Nizina Rumuńska (Wołoska). Najwyższym szczytem kraju jest góra Moldoveanu (2543 m.n.p.m.). Najdłuższą rzeką kraju jest Dunaj (1075 km w granicach Rumunii), która wyznacza granicę z Serbią, Bułgarią i Ukrainą.

Klimat umiarkowany ciepły, w górach stosunkowo chłodny i wilgotny, na nizinach i w Dobrudży — kontynent. suchy; średnia temp. w styczniu od –4, –7°C w Karpatach do 0°C nad M. Czarnym, w lipcu od 15°C i poniżej w górach do 23°C na nizinach; średnia roczna suma opadów 350–400 mm nad M. Czarnym, 450–600 mm na nizinach i 1000–1400 mm w górach; nasilenie opadów w półroczu letnim; na wyżynach i w górach pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 50–100 dni.
Naturalne zbiorowiska roślinne tworzą lasy i stepy; lasy zajmują ok. 28% pow. kraju; przeważają lasy liściaste; do wys. ok. 800 m — dębowe i bukowe, wyżej — mieszane, od ok. 1000 m — świerkowe; powyżej 1500 m w Karpatach Wsch. i 1800 m w Karpatach Pd. — kosodrzewina i połoniny; roślinność stepowa zachowała się na niewielkich obszarach, gł. w Dobrudży; w delcie Dunaju roślinność bagienna (trzcina i sitowie); w górach żyje niedźwiedź brun., ryś, kozica. 13 parków nar. o łącznej pow. ok. 5 tys. km2 (1990), w tym znane: Retezat w Karpatach Pd., Bihorski, Delta Dunaju (największe w Europie skupisko ptactwa błotnego — ok. 300 gatunków). Duże kompleksy żyznych gleb: czarnoziemne na nizinach, Wyż. Mołdawskiej i Dobrudży, rędziny na Wyż. Transylwańskiej, brun. na pogórzu, mady w dolinie Dunaju. Znaczne skażenie środowiska naturalnego; do wód powierzchniowych odprowadza się ok. 5500 mln m3 (1990) nie oczyszczonych ścieków przem. i komunalnych; roczna emisja CO2 przekracza 127 mln t, a SO2 ok. 1 mln t; obszarami klęski ekol. są gł. regiony górn.-hutn., a zwł. tereny eksploatacji i przetwórstwa ropy naftowej.

Współczesna Rumunia powstała w 1861 z połączenia naddunajskich księstw Mołdawii i Wołoszczyzny, do których w XX w. dołączono zamieszkany w większości przez Rumunów Siedmiogród. 1359 Mołdawia i 1330 Wołoszczyzna przyjęły zwierzchnictwo węgierskie.
Od końca XIV w. stopniowo popadały w zależność od sułtanów tureckich i ostatecznie zostały włączone w granice imperium osmańskiego. 1856 na mocy traktatu paryskiego kończącego wojnę krymską utworzono w ramach monarchii osmańskiej autonomiczne księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny.
Zwyciężona Rosja oddała Mołdawii niewielką część Besarabii (północno-wschodnią część Mołdawii, zajętą w 1812), Turcji zaś deltę Dunaju. Obradująca w Paryżu konferencja państw-sygnatariuszy traktatu paryskiego podjęła decyzję o zjednoczeniu obu księstw naddunajskich.
1858 podpisano konwencję, która stanowiła o utworzeniu Zjednoczonego Księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny, wprowadziła zunifikowane prawo w obydwu księstwach, powołała wspólną Komisję Centralną. w 1859 przez wybór J. Cuzy na panującego w obu księstwach dokonało się faktyczne, a w 1861 formalne zjednoczenie Mołdawii i Wołoszczyzny.
Cuza panujący jako Aleksander Jan i proklamował połączenie obu księstw i powstanie nowego państwa - Księstwa Rumunii. w okresie jego rządów przeprowadzono m.in. uwłaszczenie chłopów, sekularyzację dóbr kościelnych, reformę ordynacji wyborczej.
Szerokie reformy, a przede wszystkim rozwiązanie parlamentu w 1864, wywołały ostry opór wśród niektórych ugrupowań konserwatywnych i liberalnych. 1866 zagrożony przez spiskowców Aleksander Jan i abdykował, na tron powołano księcia Karola i z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen. 1877, podczas wojny rosyjsko-tureckiej, Rumunia, formalnie zależna dotychczas od Turcji, proklamowała niepodległość i przystąpiła do wojny po stronie Rosji. Kongres berliński (1878) uznał niepodległość Rumunii i przyznał jej północną Dobrudżę z Konstancą, odebrał zaś włączoną do Rosji południową Besarabię. 1881 parlament proklamował utworzeniekrólestwa Rumunii. 1883 Karol i zawarł tajne przymierze z Austro-Węgrami i Niemcami skierowane przeciwko Rosji.

Kuchnia rumuńska - trochę śródziemnomorska, trochę orientalna, w sumie jest po prostu europejska.
Bardzo typowe dla kuchni rumuńskiej są pożywne, zawiesiste, mocno przyprawione potrawy jednogarnkowe. Prawie do wszystkich mięs Rumuni podają mamałygę, grubo mieloną kaszę kukurydzianą, narodową specjalność. Ulubionym daniem są sarmale - maleńkie gołąbki przyrządzane z mielonego mięsa wieprzowego i wołowego, zawijanego w liścia winogron lub kiszonej w główkach kapusty. Rumuni wprost przepadają za zupami, koniecznie zakwaszanymi. Uważają bowiem, że tylko takie mogą zaostrzyć apetyt, toteż do wielu zup dodają żurek, kwas z kapusty lub po prostu ocet, zakwaszają nawet rosół.
Rumunia jest krajem przemysłowo-rolniczym. Od połowy lat 80. kraj przeżywa kryzys gospodarczy, spowodowany głównie spłatą zadłużenia zagranicznego, wynoszącego około 10 miliardów dolarów amerykańskich, oraz brakiem środków na rozwój kraju. Na początku lat 90. nastąpiło załamanie gospodarki, m.in. w wyniku rozpadu RWPG.
Uprawia się tu pszenicę, kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, owoce, warzywa. Rozwinięta jest także hodowla owiec (głównie na wełnę), trzody chlewnej, bydła, drobiu. Rumunia posiada liczne złoża węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Na terenie kraju rozwinął się przemysł maszynowy, metalowy, chemiczny, włókienniczy, spożywczy oraz stoczniowy.
W przemyśle i budownictwie pracuje 46% ludności zawodowo czynnej, w rolnictwie - 21%, a w usługach - pozostała część, czyli 33%.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przyjeżdżających do Rumunii na okres do 30 dni; jeśli planowany okres pobytu ma przekroczyć 30 dni, konieczne jest zgłoszenie się do zagranicznego przedstawicielstwa dyplomatycznego Rumunii w celu uzyskania bezpłatnej wizy pobytowej. Wiza taka wydawana jest na okres nie dłuższy niż 90 dni i nie może zostać przedłużona w Rumunii; samowolne przedłużenie pobytu poza dopuszczalny termin niesie za sobą dotkliwe kary (do 100 USD). W wypadku wyjazdu w celu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia, nauki lub połączenia z rodziną konieczne jest posiadanie wizy długoterminowej, dającej prawo do ubiegania się o przedłużenie prawa pobytu i uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. Obywatele polscy powinni posiadać po 30 USD na dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD; dzieci do 16 lat - połowę tych kwot. Limity te nie obowiązują podróżujących w celach służbowych oraz członków mniejszości narodowych Polski i Rumunii, mieszkających na terytorium drugiej strony. Ważność paszportu przy wjeździe do Rumunii musi przekraczać okres planowanego pobytu o co najmniej 6 miesięcy. Utratę paszportu należy zgłosić w terminie do 48 godzin na najbliższym posterunku policji; tylko na tej podstawie policja wyda zaświadczenie, które jest konieczne, by otrzymać zgodę władz na wyjazd z Rumunii bez paszportu.

PRZEPISY CELNE . Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne mogą wwieźć kwoty do 10 tys. USD (kwoty powyżej 1000 USD należy deklarować przy wjeździe). Kwota powyżej 10 tys. USD musi zostać zdeponowana w granicznym punkcie celnym. Z Rumunii można wywieźć waluty do wartości sumy zadeklarowanej przy wjeździe. Można wwieźć i wywieźć do 500 tys. ROL. Aktualne przepisy regulujące odliczanie podatku VAT od towarów kupionych w Rumunii nie odnoszą się do turystów. Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych.

Mamaia

Rumunia
Idealna miejscowość wypoczynkowa dla rodzin z dziećmi. To najbardziej chyba znane w Rumunii kąpielisko, położone na mierzei długości 10 km, pomiędzy Morzem Czarnym a jeziorem Siutghiol. W ostatnich latach odnowiono tu liczne hotele, tworząc bogatą paletę usług hotelowych. Oprócz łagodnie opadającej do morza, piaszczystej plaży długości ok. 7 km, gdzie za opłatą można wypożyczyć leżaki i parasole przeciwsłoneczne, miejscowość oferuje także wiele atrakcji dla aktywnych urlopowiczów, m.in. sporty wodne, minigolf i tenis. Wieczorami wypoczynek umilają restauracje, bary i dyskoteki. Mamaia jest także dogodną bazą dla wycieczek w region delty Dunaju oraz do Siedmiogrodu.« Powrót


Rumunia - SPIS OFERT

Wczasy
1. HOTEL CLUB MAJESTIC +
2. HOTEL DORNA 

Wycieczki objazdowe
1. SZLAKIEM HRABIEGO DRAKULI 7 DNI 


 
 Code and design by new4mat.com  Organizator  |  Administrator  

STRONA GŁÓWNA | BIURO PODRÓŻY | AGENCI | DOKUMENTY | KONCESJE | GALERIA | WKRÓTCE | TAPETY | INFO | KONTAKT

 Wyszukiwanie ofert   Strefa dla agenta   Oferty dnia   Oferty First-time   Oferty Last-minute   Opisy krajów   Hotele - wczasy   Hotele - zwiedzanie   Ośrodki studenckie   Ośrodki młodzieżowe   Opisy wycieczek   Konferencje i szkolenia   Wycieczki objazdowe   Wycieczki szkolne   Zielone szkoły   Pielgrzymki   Bilety lotnicze   Plany lotnisk   Bilety autokarowe   Wynajem autokaru   Ubezpieczenia   Warunki ubezpieczenia   Warunki uczestnictwa   Przewodniki   Pogoda na WP   Informacje dla Polaków za granicą